Skupině PRE v roce 2019 vzrostly celkové výnosy o více než 8 procent

V roce 2019 se PRE dařilo dále naplňovat svoji růstovou strategii. Hodnota dosaženého hrubého zisku před zdaněním, úroky a odpisy (EBITDA) dosáhla výše 5 051 mil. Kč a poprvé v historii společnosti tak překročila hodnotu 5 mld. Kč. Tento výsledek představuje oproti předchozímu roku navýšení o 3,7 %. Konsolidovaný čistý zisk po zdanění pak činil 2 851 mil. Kč. Celkové výnosy vzrostly o 8,1 procenta na 21,89 miliardy Kč.

Těchto velmi úspěšných výsledků se podařilo dosáhnout navzdory celkové stagnaci trhu a nadprůměrně teplému počasí v zimních měsících. Objem dodávek elektřiny se meziročně snížil o 82 GWh, množství distribuované elektřiny na licencovaném území meziročně pokleslo o 31 GWh a objem výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie zůstal zachován na úrovni předchozího roku.

Skupina PRE v roce 2019 distribuovala koncovým zákazníkům téměř 6,30 TWh elektřiny na všech napěťových hladinách a vyrobila 28,99 GWh elektřiny z obnovitelných zdrojů.

Skupina PRE je se svými více než 809 tis. odběrnými místy třetím největším dodavatelem elektřiny v České republice a provozovatelem vysoce kvalitní a spolehlivé distribuční sítě. V rámci své činnosti podporuje využívání moderních technologických řešení a poskytuje poradenství v oblasti zavádění inovativních technologií a dosahování energetických úspor.

V roce 2019 došlo k dalšímu rozšíření Skupiny PRE. Akvizicí společnosti Voltcom se podařilo doplnit interní kapacity v oblasti projektování, inženýringu a výstavby sítí nízkého a vysokého napětí. Portfolio obnovitelných zdrojů energií bylo doplněno o větrnou elektrárnu Horní Částkov o výkonu 4 MW. Výnosy z výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů dosáhly v roce 2019 hodnoty 423 mil. Kč.

Na dnešním jednání valné hromady, které probíhalo v mimořádném režimu za přísných hygienických podmínek, kromě schválení hospodářských výsledků akcionáři mimo jiné rozhodli také o výši dividendy, která činí 445,35 Kč na akcii před zdaněním. Změnu zaznamenala dozorčí rada. Dnem 24. 6. skončilo funkční období místopředsedovi dozorčí rady Dr. Bernhardovi Beckovi. Akcionáři na dnešním jednání zvolili novou členkou dozorčí rady - paní Colette Rückert-Hennen.

Skupinu PRE tvoří mateřská společnost Pražská energetika, a. s, která je prostřednictvím dceřiné společnosti PREdistribuce, a. s., regionální provozovatel distribuční soustavy, působící na území hlavního města Prahy a města Roztoky. Současně je Pražská energetika, a. s., významný obchodník s elektřinou na velkoobchodním trhu v ČR. Po otevření trhu s elektřinou pro konečné zákazníky je Skupina PRE jedním z největších dodavatelů elektřiny s působností na celém území České republiky. Prodává ji více než sedmi stům tisícům odběratelů. Historie pražské energetiky sahá až do roku 1897, kdy ještě v rámci Elektrických podniků královského hlavního města Prahy byly položeny základy pražské veřejné elektroenergetické sítě. Po mnoha vlastnických a organizačních změnách vznikla k 1. 1. 1994 akciová společnost. Ta se od svého založení postupně přeměnila na zákaznicky orientovanou společnost v oblasti obchodování, prodeje a distribuce elektřiny.

Další informace naleznete na www.pre.cz


TZ - Skupině PRE v roce 2019 vzrostly celkové výnosy o více než 8 procent  (563 kB)