MIMOŘÁDNÁ opatření přijatá Skupinou PRE proti šíření koronaviru COVID-19

Zajištění plynulé dodávky elektřiny pro hlavní město Prahu a město Roztoky u Prahy je pro PRE jednoznačnou prioritou. Proto vedení společnosti Pražská energetika rozhodlo o přijetí mimořádných  preventivních opatření v rámci boje proti šíření koronaviru. Opatření vstoupila v platnost 16. 3. 2020 a jsou průběžně aktualizována v závislosti na vývoji situace.

Pro zajištění bezproblémového překlenutí nouzového stavu vyhlášeného vládou ČR PRE omezuje plánované odstávky elektřiny z důvodu údržby a plánovacích prací na zařízení distribuční soustavy na území hl. m. Prahy a Roztok u Prahy pouze na nezbytně nutnou dobu.
Pracovní čety poruchové služby vyjíždějí k případům poruch v síti ze svých domovů, montéři z preventivních důvodů nejsou soustředěni v jednom centru. PRE také přerušila a odložila odečty elektroměrů, aby eliminovala návštěvy pracovníků odečtové služby v domech a bytech zákazníků.  

PRE vyjde vstříc těm odběratelům, kteří se vlivem nouzového stavu dostanou do obtížné situace a zároveň slibuje, že v těchto případech nebude docházet k odpojení elektřiny. Řešení bude možné později za příznivější situace formou splátkových kalendářů čí odložení plateb. Došlo také k pozastavení montáží elektroměrů do nových odběrných míst s výjimkou veřejně přístupných prostor.

V rámci opatření chránících zdraví zákazníků i zaměstnanců byla uzavřena všechna kontaktní místa, kde obvykle probíhá významný styk s veřejností. Jde zejména o obchodní kanceláře, o prodejnu Centra energetických služeb, o prodejnu elektroměrů a o další kontaktní místa. Nicméně vyřizování požadavků zákazníků je nadále možné především:

a. telefonicky zdarma pomocí Zákaznické linky PRE - tel.: 800 550 055
b. on-line pomocí Zákaznického portálu Moje PRE
c. on-line vyplněním kontaktního formuláře na "www.pre.cz/kontakt"
d. on-line pomocí „chatu“ na webových stránkách www.pre.cz

Tímto způsobem lze vyřídit prakticky všechny obvyklé zákaznické požadavky. Pro zajištění této neosobní komunikace PRE posilují příslušná pracoviště zaměstnanci právě uzavřených přepážek obchodních kanceláří.

Mezi další z preventivních opatření chránících zdraví zákazníků i zaměstnanců PRE lze uvést například omezení osobních návštěv obchodních zástupců u odběratelů elektřiny a plynu i obchodních zástupců u odběratelů energetických služeb. Výrazně PRE omezila přístup externích dodavatelů na pracoviště Skupiny PRE a realizuje se celá řada dalších opatření k zajištění bezproblémového provozu včetně například rozdělení pracovních kolektivů do směn a přidělení ochranných pomůcek, roušek a desinfekcí na silně exponovaná pracoviště, do aut technických čet a ke vstupům do objektů PRE.

Vývoj situace v celé ČR pozorně sledujeme a jsme připraveni přijmout další preventivní opatření, která však nesmí ohrozit plynulou dodávku elektřiny do domácností, firem a instituce v hlavním městě Praze. Další informace sledujte na našich webových stránkách www.pre.cz.

Skupinu PRE tvoří mateřská společnost Pražská energetika, a. s.,

která je prostřednictvím dceřiné společnosti PREdistribuce, a. s., regionální provozovatel distribuční soustavy, působící na území hlavního města Prahy a města Roztoky. Současně je Pražská energetika, a. s., významný obchodník s elektřinou na velkoobchodním trhu v ČR. PRE je jedním z největších dodavatelů elektřiny s působností na celém území České republiky. Prodává ji téměř sedmi stům tisícům odběratelů.
Společně s dalšími dceřinými společnostmi PREměření a. s., PREzákaznická, a. s., eYello k. s., KORMAK Praha a. s., a PREnetcom, a. s., zajišťuje veškerý servis obsluhy zákazníků, doplňkové služby v energetice, stavební a montážní práce a další činnosti související s energetikou.
Historie pražské energetiky sahá až do roku 1897 a současná akciová společnost vznikla k 1. 1. 1994. Ta se od svého založení postupně přeměnila na zákaznicky orientovanou společnost v oblasti obchodování, prodeje a distribuce elektřiny včetně kompletního servisu.


Další informace naleznete na www.pre.cz


Přílohy:

TZ - Mimořádná opatření přijatá skupinou PRE proti šíření koronaviru COVID 19 (516 kB)